Witaj w bazie firm Opole Lubelskie

 • photo
 • photo
Stop the animation

Opole Lubelskie - Owocne inwestycje

Portal
for entrepreneurs

Jak założyć firmę

7 kroków rejestracji firmy

Krok 1

Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta lub Gminy

Niezbędne dokumenty:

                                       

Dowód  osobisty                    wniosek CEiDG

Wniosek CEiDG można wypełnić:

 • Poprzez Internet na stronie www.ceidg.gov.pl (wymagany jest profil
  zaufany na stronie www.epuap.gov.pl lub podpis elektronicznego
  z kwalifikowalny certyfikatem)
 • Wypełniając wniosek ręcznie w urzędzie

Wniosek CEiDG będzie zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • Adres zamieszkania
 • Adres wykonywania działalności (może być ten sam co zamieszkania
  lub zameldowania),
 • Numer NIP (jeśli nie posiadasz Urząd Skarbowy nada Ci go w ciągukilku dni)
 • Numer PESEL,
 • Numer REGON (jeśli nie posiadasz GUS nada Ci go w ciągu kilku dni)
 • Nazwę firmy (musi zawierać imię i nazwisko lub składać się tylko z niego)
 • Datę rozpoczęcia działalności, nie może być wsteczna,
 • Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 • Wybór formy opodatkowania,
 • Aktualny Urząd Skarbowy,
 • Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • Informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej.

 

Krok 2

Rejestracja firmy

CEiDG:

 • Weryfikuje wniosek pod względem formalnym i prawnym
 • Dokonuje rejestracji naszej działalności gospodarczej (potwierdzenia zarejestrowania otrzymamy e-mailem)
 • Przesyła informację o założonej przez nas działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego, ZUS-u i GUS-u

 

Urząd Miasta/Gminy

 

Urząd Skarbowy

 

GUS

 

ZUS

 

Krok 3

Zgłoszenie do ZUS

Przedsiebiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni _od założenia firmy zgłosić siebie do ubezpieczenia we właściwym wg miejsca zamieszkania oddziale ZUS.

 

Zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZUA:

 

Osobiście

 

Listem poleconym

 

W formie dokumentu elektronicznego

Obowiązkowe ubezpieczenie dla nowej firmy:

 

Rentowe

 

Emerytalne

 

Wypadkowe

 

Zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenie:

 

Chorobowe

 

Krok 4

Uzyskanie numeru REGON

Wniosek o przydzielenie numeru REGON _zostanie wysłany automatycznie podczas składania formularza o założenie działalności gospodarczej.

 

CEiDG przesyła informację do GUS-u_o założenie nowej firmy, a ten w ciągu 7 dni nadaje przedsiębiorcy unikatowy numer.

 

Nadanie numeru możesz sprawdzić na stronie internetowej www.ceigd.gov.pl.

 

Krok 5

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

 

Jeśli masz obowiązek lub dobrowolnie zamierzasz
podlegać pod podatek VAT należy złożyć formularz VAT-R:

 

Osobiście w kancelarii Urzędu Skarbowego

 

Za pośrednictwem poczty

 

W formie dokumentu elektronicznego

Dodatkowo:

 

We wniosku rejestrującym działalność zaznaczasz chęć podlegania pod podatek VAT

 

CEiDG przesyła wniosek do odpowiedniego Urzędu Skarbowego

Formularz VAT-R powinien zawierać:

 • Dane osobowe,
 • Adres zamieszkania,
 • Datę, od której mamy obowiązek podlegania pod podatek VAT,
 • Termin rozliczania się z Urzędem Skarbowym (miesięcznie lub kwartalnie)
 • Miesiąc lub kwartał od którego zaczniemy składać deklarację VAT 7
  (miesięczna) VAT 7K (kwartalna)

 

Krok 6

Firmowy rachunek bankowy

 

Wniosek o przydzielenie numeru REGON _zostanie wysłany automatycznie podczas składania formularza o założenie działalności gospodarczej.

Rachunek firmowy jest wymagany kiedy wartość jednorazowych transakcji przekracza 15 000 euro.

 

 

CEiDG przesyła informację do GUS-u_o założenie nowej firmy, a ten w ciągu 7 dni nadaje przedsiębiorcy unikatowy numer.

 

Nadanie numeru możesz sprawdzić na stronie internetowej www.ceigd.gov.pl.

 

Krok 7

Koncesje i zezwolenia

Zanim rozpoczniesz aktywność swojej firmy upewnij się czy wybrana działalność nie wymaga koncesji lub zezwolenia na wykonywane czynności.