Witaj w bazie firm Opole Lubelskie

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
Zatrzymaj animację

Opole Lubelskie - Owocne inwestycje

Portal
dla przedsiębiorców

Działka przy ul. Farbrycznej w Opolu Lubelskim

Działka przy ul. Farbrycznej w Opolu Lubelskim

Metryka oferty inwestycyjnej

Numer działki: 276
Powierzchnia [ha]: 1,13
Przeznaczenie działki: Zabudowa produkcyjno-usługowa, magazyny, składy
Charakter działki: Inwestycyjna
Właściciel działki: Właściciel prywatny
Ulica: ul. Fabryczna
Miasto: Opole Lubelskie
Osoba do kontaktu: Centrum Obsługi Inwestora
Telefon: 81 475 51 11
Fax: 81 475 51 11

Opis

 

Województwo: lubelskie

 

Powiat: Opolski

 

Jednostka ewidencyjna: Opole Lubelskie – miasto

 

Obręb: OBR. 5

Klasa gruntu: RIIIa, RIIIb, RIVa

 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D38 PU ustala się przeznaczenie:

 

1) podstawowe – teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, magazynów i składów;

 

2) uzupełniające – obiekty infrastruktury technicznej.