Witaj w bazie firm Opole Lubelskie

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
Zatrzymaj animację

Opole Lubelskie - Owocne inwestycje

Portal
dla przedsiębiorców

Wizyta studyjna młodzieży szkół opolskich w Starachowicach

Publikacja:

abartminska
05 Grudnia 2018

Na terenie Opola Lubelskiego zakończony został program „Owocna komunikacja”, realizowany przez STOWARZYSZENIE  OWOCNE INWESTYCJE, w ramach dofinansowania w konkursie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” na realizację programu edukacyjnego dla młodzieży szkół podstawowych. Program dotyczył  DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY Z MARKETINGU LOKALNYCH PRODUKTÓW i realizowany był  w trzech szkołach podstawowych Gminy Opole. Inicjatywą objęte zostały  SP nr 1 w Opolu Lubelskim, SP nr 2 w Opolu Lubelskim oraz SP w Kluczkowicach.

Była to kolejna edycja programu. Poprzednia zakończona została w grudniu 2017 roku.

Zajęcia prowadzone były w oparciu o praktyczne wykorzystanie wiedzy we współpracy z praktykami i specjalistami oraz przedsiębiorcami z Opola Lubelskiego.

Stowarzyszeniu Owocne Inwestycje podjęły się praktycznej pomocy w realizacji wyznaczonych zadań.

Celem programu było:.

  • Kształtowanie u uczniów aktywnych postaw i pobudzanie aspiracji społecznych.
  • Wzrost poczucia lokalnej tożsamości konsumenckiej.
  • Wzrost wiedzy na temat lokalnych firm i lokalnie działającej przedsiębiorczości.
  • Rozwój praktycznych umiejętności z zakresu promocji i marketingu gospodarczego.
  • Rozwój postawy przedsiębiorczej młodzieży z terenu gminy Opole Lubelskie.

 

W ramach programu odbyły się zajęcia kształtujące u uczniów postawy twórcze,  przedsiębiorcze, aktywności edukacyjnej i zawodowej w formie ćwiczeń, warsztatów, indywidualnej pracy ucznia, pracy
z przedsiębiorcą.

Program zajęć  w  ramach programu pn. „Owocna komunikacja” był propozycją wzbogacającą wiedzę
i praktyczne umiejętności ucznia: w I etapie w teoretyczne przygotowanie z zakresu marketingu; II etap to praca z wybranym przedsiębiorcą w celu organizacji kampanii reklamowej lokalnego produktu, poznanie lokalnego przedsiębiorstwa, III etap to budowanie lokalnej kampanii promocyjnej wybranego produktu – praca w zespołach, zaś IV etap zakładał wyłonienie i nagrodzenie najlepszych projektów marketingowych.

Owocem współpracy z przedsiębiorcami były filmy reklamowe, przygotowane przez uczniów:

- SP nr 1 w Opolu Lubelskim dla eMStudio szkoły tańca

- SP nr 2 w Opolu Lubelskim dla Restauracji Cukrownia

- SP Kluczkowice dla gospodarstwa agroturystycznego Sadyba Rozalin

 

 

W nagrodę wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie wzięli udział w wizycie studyjnej w firmie CERRAD w Starachowicach, gdzie mogli osobiście zobaczyć proces produkcyjny i marketingowy firmy, której marka znana jest nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Pozostałe aktualności