Witaj w bazie firm Opole Lubelskie

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
Zatrzymaj animację

Opole Lubelskie - Owocne inwestycje

Portal
dla przedsiębiorców

Rzecznik Funduszy Europejskich w Lublinie

Publikacja:

abartminska
21 Maja 2018

Poznajcie Państwo Rzecznika Funduszy Eropejskich.
W czym może pomóc?
Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik  jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WL, w tym takich które będą miały charakter skarg i wniosków. Jako zgłoszenia można traktować:

a) skargi na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur w RPO WL,

b) skargi na niejasność, brak stosownych informacji, złą organizację procedur w RPO WL takich jak nabór wniosków, ocena wniosków o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.,

c) skargi na nadmierne i nieuzasadnione wymagania, niewłaściwą obsługę;

d) wnioski obejmujące postulaty zmian i ulepszeń w realizacji RPO WL;

e) innego rodzaju zgłoszenia dotyczące identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień.

 

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

1) pisemnie (ze wskazaniem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)

a)   listownie na adres:

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

ul. Stefczyka 3 pok.12, 20-151 Lublin

b)   poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30 na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

c)   elektronicznie na adres e-mail:   rzecznikrpo@lubelskie.pl

d)   za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.lubelskie.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

e)   faxem pod numerem telefonu (81) 47 81 332

2) osobiście w Biurze Rzecznika Funduszy Europejskich w godzinach pracy Biura po uprzednim umówieniu telefonicznym (81) 47 81 331,

- w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 17:00,

- od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

3) telefonicznie pod numerem telefonu (81) 47 81 331.

 

Więcej szczegółów na: https://rpo.lubelskie.pl/strona-570-rzecznik_funduszy_europejskich.html

Pozostałe aktualności