Witaj w bazie firm Opole Lubelskie

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
Zatrzymaj animację

Opole Lubelskie - Owocne inwestycje

Portal
dla przedsiębiorców

Przegląd inwestycji już ukończonych i w trakcie realizacji w Gminie

Publikacja:

abartminska
06 Lipca 2017

26 maja rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Fabrycznej. Niewyremontowany jeszcze 2,5 kilometrowy odcinek ulicy od granic miasta do cukrowni otrzyma nową nawierzchnię asfaltową. Wyremontowane zostaną także istniejące chodniki oraz wykonane będą nowe po prawej i lewej stronie. Ulica otrzyma  nowe przepusty. Szczegółowy plan prac przewiduje także przebudowę przystanków autobusowych, powstanie ścieżki rowerowej, usytuowanej po prawej stronie jezdni, o szerokości 2 m, która będzie oddzielona od jezdni słupkami elastycznymi. Przy cukrowni, między ul. Wiejską a Kwiatową oraz przy ul. Nadstawnej wybudowane zostaną wyniesienia dla pieszych z kostki. Oznakowane będą aktywnym zasilaniem hybrydowym. Istotnym elementem rozpoczętej inwestycji będzie wybudowanie kanalizacji deszczowej na długości 1,2 km.
Koszt – 4.049.235,58 zł.
Termin realizacji – 15 października br.
Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie ok.  2.100.000,00 zł.
Więcej informacji na: http://opolelubelskie.pl/aktualnosc/gminne-place-budowy-2017

Pozostałe aktualności