Witaj w bazie firm Opole Lubelskie

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
Zatrzymaj animację

Opole Lubelskie - Owocne inwestycje

Portal
dla przedsiębiorców

Projekt w szkołach opolskich

Publikacja:

abartminska
07 Listopada 2018
Na terenie Opola Lubelskiego kontynuowany jest program „Owocna komunikacja”, realizowany przez STOWARZYSZENIE  OWOCNE INWESTYCJE, w ramach dofinansowania w konkursie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” na realizację programu edukacyjnego dla młodzieży szkół podstawowych. Program dotyczy   DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY Z MARKETINGU LOKALNYCH PRODUKTÓW i realizowany jest  w trzech szkołach podstawowych Gminy Opole. Inicjatywą objęte zostały  SP nr 1 w Opolu Lubelskim, SP nr 2 w Opolu Lubelskim oraz SP w Kluczkowicach.
Jest to kolejna edycja programu. Poprzednia zakończona została w grudniu 2017 roku.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o praktyczne wykorzystanie wiedzy we współpracy z praktykami i specjalistami oraz przedsiębiorcami z Opola Lubelskiego.
Stowarzyszeniu Owocne Inwestycje podjęły się praktycznej pomocy w realizacji wyznaczonych zadań.
Celem programu jest:.
• Kształtowanie u uczniów aktywnych postaw i pobudzanie aspiracji społecznych.
• Wzrost poczucia lokalnej tożsamości konsumenckiej.
• Wzrost wiedzy na temat lokalnych firm i lokalnie działającej przedsiębiorczości.
• Rozwój praktycznych umiejętności z zakresu promocji i marketingu gospodarczego.
• Rozwój postawy przedsiębiorczej młodzieży z terenu gminy Opole Lubelskie.
W ramach programu zaplanowane zostały zajęcia kształtujące u uczniów postawy twórcze,  przedsiębiorcze, aktywności edukacyjnej i zawodowej w formie ćwiczeń, warsztatów, indywidualnej pracy ucznia, pracy z przedsiębiorcą.
Program zajęć  w  ramach programu pn. „Owocna komunikacja” jest propozycją wzbogacającą wiedzę
i praktyczne umiejętności ucznia: I etap zakłada teoretyczne przygotowanie z zakresu marketingu; II etap to praca z wybranym przedsiębiorcą w celu organizacji kampanii reklamowej lokalnego produktu, poznanie lokalnego przedsiębiorstwa, III etap to budowanie lokalnej kampanii promocyjnej wybranego produktu – praca w zespołach, zaś IV etap zakłada wyłonienie i nagrodzenie najlepszych projektów marketingowych.
Liczymy na to, iż program po raz kolejny spełni zadania, takie, jak dostarczenie elementarnej wiedzy z dziedziny marketingu, rozwijanie ducha przedsiębiorczości, wzbudzanie wyobrażeń, pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej  i gospodarczej, rozwijanie lokalnej tożsamości konsumenckiej, wzrost świadomości na temat lokalnych produktów i działających firm, ukształtowanie nawyków konsumenckich i świadomości konsumenckiej związanych z lokalnymi produktami.
Obecnie, po warsztatach w szkołach trwa  etap indywidualnej pracy z przedsiębiorcami.
Pozostałe aktualności