Witaj w bazie firm Opole Lubelskie

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
Zatrzymaj animację

Opole Lubelskie - Owocne inwestycje

Portal
dla przedsiębiorców

Konferencja „Bogactwo naszego regionu - produkty lokalne i tradycyjne drogą do sukcesu"

Publikacja:

10 Kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Lokalna Grupę Działania Owocowy Szlak „Bogactwo naszego regionu - produkty lokalne i tradycyjne drogą do sukcesu”, która odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. w Opolu Lubelskim w sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, w godzinach 10.00-14.00. Przedsięwzięcie skierowane jest do producentów produktów lokalnych i regionalnych oraz do organizacji pozarządowych, w tym Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”. W programie przewidziano przedstawienie obowiązujących przepisów weterynaryjnych, higieniczno-sanitarnych i prawnych, w zakresie wytwarzania oraz sprzedawania i prezentowania na kiermaszach żywności, prezentację produktów tradycyjnych zarejestrowanych na liście ministerialnej oraz prezentację oferty Centrum Produktu Lokalnego, które prowadzone jest przez LGD. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, którzy przedstawią informacje dotyczące wpisywania produktów tradycyjnych na listę MRiRW.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 12 kwietnia 2019 r., pod numerem telefonu: 81 827-72-31/32, kom: 697-915-005 lub mailowo na adres e-mail: lgd.opolelubelskie@gmail.com

 O szczegółach można dowiedzieć się na stronie internetowej LGD Owocowy Szlak: http://www.lgdowocowyszlak.pl/strona-glowna/konferencja-bogactwo-naszego-regionu-produkty-lokalne-i-tradycyjne-droga-do-sukcesu oraz w Biurze LGD Owocowy Szlak ul. Lubelska 4 w Opolu Lubelskim lub pod numerem telefonu 818277232

Pozostałe aktualności