Witaj w bazie firm Opole Lubelskie

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
Zatrzymaj animację

Opole Lubelskie - Owocne inwestycje

Portal
dla przedsiębiorców

Działka przy ul. Przemysłowej

Działka przy ul. Przemysłowej

Metryka oferty inwestycyjnej

Numer działki: 492/5
Powierzchnia [ha]: 0,53 (ha)
Przeznaczenie działki: Działalność przemysłowo - usługowa
Charakter działki: Teren inwestycyjny z przeznaczeniem na działalność usługowo - przedsiębiorczą
Właściciel działki:
Ulica: ul. Przemysłowa
Miasto: Opole Lubelskie
Osoba do kontaktu: Centrum Obsługi Inwestora
Telefon: 81 475 51 11

Opis

Teren przeznaczony na działalność gospodarczą, produkcyjno-usługową z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnej, której oddziaływanie nie będzie powodować kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem obszarów i negatywnie oddziaływać na środowisko oraz z zachowaniem warunków ochrony konserwatorskiej dotyczących obiektów figurujących w Gminnej Ewidencji Zabytków.
W zagospodarowaniu obszaru należy uwzględnić strefę ochronną napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV. Grunt klasy III b.